Korona: Oppdatert informasjon


 

Sist oppdatert: 5. februar 2021.

Ålesund kyrkjelege fellesråd held seg til dei nasjonale reglane frå Den norske kyrkja og dei regionale anbefalingane frå kommuneoverlegen i Ålesund.

Det vil ikkje bli avholdt gudstenester i våre kyrkjer før nye føringar frå myndigheitene opnar opp for det. Dåp og vigsel blir gjennomført med kun 10 personar i følget, medan det er tillatt med inntil 50 personar i gravferder.

Tilsette og oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangementet kjem i tillegg.

Tilbake