Korona - Ny oppdatert informasjon


 

Nye smittevernreglar trer i kraft fra 9.11.20.

Ålesund kyrkjelege fellesråd held seg til dei nasjonale reglane frå DnK og dei regionale anbefalingane frå kommuneoverlegen i Ålesund.

Dei forordna gudstenestene, avtalte dåpar og vigsler samt gravferdsseremoniar blir gjennomført med maksimalt 50 deltakarar inntil nye retningslinjer kjem.

Tilsette og oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangementet kjem i tillegg.

Tilbake