Tal på deltakarar i gravferd


Få oversikt over kor mange deltakarar våre kyrkjer og seremonibygg er opna for.

 

Regjeringa har vedteke å opne opp for meir enn 50 deltakarar i gravferder, men maksimalt 200. Våre kyrkjer og seremonibygg er ulike av storleik, og vi har gjennom ei grundig vurdering bestemt følgande:

Krematoriet - 50 deltakarar + tilsette/byrå
Skarbøvik kirke - 50 deltakarar + tilsette/byrå
Ålesund kirke - 200 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Volsdalen kirke - 150 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Ellingsøy kyrkje - 100 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Borgund kyrkje - 125 +15 deltakarar (galleriet) inkludert tilsette/byrå
Spjelkavik kyrkje - 170 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Skodje kyrkje - 100 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Ørskog kyrkje - 200 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Vatne kyrkje - 60 + 10 deltakarar (galleriet) inkludert tilsette/byrå
Hamnsund kyrkje - 50 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Brattvåg kyrkje - 70 + 20 deltakarar (lillesalen) inkludert tilsette/byrå
Hildre kyrkje - 55 + 15 deltakarar (galleriet) inkludert tilsette/byrå
Haramsøy kyrkje - 80 deltakarar inkludert tilsette/byrå
Fjørtoft kyrkje - 50 deltakarar + tilsette/byrå
Harøy kyrkje - 80 deltakarar + tilsette/byrå
Sandøy kyrkje - 45 deltakarar + tilsette/byrå

Vi har lagt til grunn at det gjeldande nasjonale maksimumstalet også innbefattar tilsette frå kyrkja og graferdsbyrået (normalt fire personar). 

Tilbake