Tal på deltakarar i gravferd


Få oversikt over kor mange deltakarar våre kyrkjer og seremonibygg er opna for.

 

Bestemmelser som gjelder, i denne omgang fram til og med 18. mai:

  • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger. Arrangøren skal sørge for dette. Vi anbefaler at kirken lokalt vurderer behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.
  • Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.
  • Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.
  • Helsemyndighetene anbefaler at avstanden økes til minst 2 meter i alle retninger ved innendørs allsang, fordi sang har større smittepotensial.
  • Helsemyndighetene anbefaler at unge og voksne, som har vært i en situasjon der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

    Dermed blir det følgende antall i begravelser:

Kirke/lokale

Antall 2 meter med salmesang

Krematoriet

30

Skarbøvik kirke

30

Ålesund kirke

50

Volsdalen kirke

46

Ellingsøy kirke

50

Borgund kirke

50

Spjelkavik kirke

50

Skodje kirke

50

Ørskog kirke

50

Vatne kirke

50

Hamnsund kirke

40

Brattvåg kirke

50

Hildre kirke

35

Haramsøy kirke

50

Fjørtoft kirke

34

Harøy kirke

30

Sandøy kirke

20

Medvirkende skal ikke telles med i antallet deltakere. Medvirkende er bl.a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet og utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør. Antallet medvirkende bør begrenses til det som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet ut fra en lokal vurdering.

Prosten og kirkevergen forholder seg ellers til nasjonale regler fra FHI som er gjengitt i smittevernsveilederen fra Den norske kirke. Foreløpig finnes det ikke strengere lokale regler i Ålesund kommune.

Tilbake