Tal på deltakarar


Få oversikt over kor mange deltakarar våre kyrkjer og seremonibygg er opna for.

 

Oppdatert 23. juni:

Søndag 20. juni innførte regjeringen nye lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert med endringene som gjelder fra den 22.06.21.

Nå er det tillatt med inntil 400 personer fordelt på to kohorter à 200 personer uten faste tilviste plasser innendørs. Med faste tilviste plasser er grensen 1000 personer fordelt på to grupper á 500. Det er også lov med flere deltakere på utendørsarrangementer.

Når det gjelder antall deltakere vil vi fortsette med samme tall som før, for avstandsregelen gjelder fortsatt, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat.

  • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger. Arrangøren skal sørge for dette. Vi anbefaler at kirken lokalt vurderer behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.
  • Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.
  • Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.

Kirke/lokale

Antall

Krematoriet

50

Skarbøvik kirke

40

Ålesund kirke

200

Volsdalen kirke

150

Ellingsøy kirkekjeller

40

Borgund kirke

125 + 15 på galleriet

Spjelkavik kirke

170

Skodje kirke

100

Ørskog kirke

200

Vatne kirke

65 + 15 på galleriet

Hamnsund kirke

50

Brattvåg kirke

90

Hildre kirke

50 + 15 på galleriet

Haram kirke

80

Fjørtoft kirke

50

Harøy kirke

80

Sandøy kirke

52

- Medvirkende skal ikke telles med i antallet deltakere.
- Medvirkende er bl.a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet og utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
- Antallet medvirkende bør begrenses til det som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet ut fra en lokal vurdering.

Tilbake