Fellesrådet - medlemmar og dokument


Bli betre kjent med Ålesund kyrkjelege fellesråd.

Vår nye kyrkjeverje, Andrea Hunger

 

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dagleg leiing:

Andrea Hunger, kyrkjeverje


Dokument, Ålesund kyrkjelege fellesråd:

Innkalling 2020-09-30


Her finn du alle postjournalane for 2019 og 2020:

Postjournal 20.4 - 8.6.2020

Postjournal 1.1 - 19.4.2020

 

Tilbake