Opningstider sommar 2022


Kyrkjas Servicekontor har i perioden

frå 27.juni til 19.august

endra opningstider.

 

Kyrkjas Servicekontor har i perioden frå 27.juni til 19.august

endra opningstider.

 

Opningstidene våre:

Måndag til fredag frå kl 10:00 til kl 14:00.

Me er stengde mellom kl 11:30 til kl 12:00 kvar dag for lunsj.

 

God sommar!

Tilbake